Shano

Bipanahi

Shano

Amir

Shano

Koori

Shano

Nasib

Shano

Delgir

Shano

Tavallodam

Shano

Bi Jahat

Shano

Bi Havaa

Shano

Parvaz

Shano

Avalesh Sakhte (Ft. Mehvar)

Shano

Siah Namaee

Shano

Sahme Ma Chi Shod

Shano

Keshesh

Shano

Kelaki

Shano

Soghoot

Shano

Gozar

Shano

Tasvir

Shano

Roo Mokhame

Shano

Ravan Parish

Shano

khelghat

Shano

Rad Dadam

Shano

Khabam Miyad

Shano

Bavar

Hamzad & Shano

Churchill

Shano & Daniyal

Mohkamtar

Shano

Khod Khori

Shano

Dargir

Shano

Control

Reza Tesla & Shano

Tale E Nahs

Reza Tesla & Shano & SaeeDSP

Beband

Shano

Gooshe Gir

Shano

Ravangard

Shano

Tellem

Reza Tesla & Shano

Bakht

Shano

Jarah

Shano & SaeeDSP & RShout

Khalafe Jahat

Shano

Halemon

Reza Tesla & Shano

Faregh

Shano

Baztab

Shano

Koori ' Album '

Koori ' Album '

Shano

Keshesh

Keshesh

Shano

Ravan Parish

Ravan Parish

Shano