Tak Be Tak

Jangjoo

Tak Be Tak

Dast

Tak Be Tak

5 Ta Khare Rap

Tak Be Tak

6 Ta Khare Rap

Tak Be Tak

7 Ta Khare Rap

Tak Be Tak

8 Ta Khare Rap

Tak Be Tak

9 Ta Khare Rap

Tak Be Tak

Raze Bagha

Tak Be Tak

Khoda Mibakhshe

Tak Be Tak

Ghabr

Tak Be Tak

Chap o Rast (Skit)

Tak Be Tak

Amir (ft Fanoos)

Tak Be Tak

Gorg

Tak Be Tak

Kaseb

Tak Be Tak

Bas Nist

Tak Be Tak

Male Mane (Intro)

Tak Be Tak

Mozhde

Tak Be Tak

Gonah o Tobe

Tak Be Tak

Man Gharare Bargardam

Tak Be Tak

Hanif

Hanif

Tak Be Tak

Khoon Ro Ba Zaboone Man Mazze Kon

Khoon Ro Ba Zaboone Man Mazze Kon

Tak Be Tak

Ghable Khare Rap

Ghable Khare Rap

Tak Be Tak