آهنگ Bella Ciao (خدا حافظ زیبا) با صدای شکیب مصدق و کنستنتین ویکر.

این آهنگ در زمان جنگ جهانی دوم از سوی گروه مخالفان فاشیسم در ایتالیا خوانده میشد. 

اکنون به نماد مبارزات آزادیخواهانه تبدیل شده است به چندین زبان توسط خواننده های مختلف با حفظ شناسنامه آهنگ که همان جمله (Bella Ciao) میباشد خوانده شده.

اکنون این آهنگ را به زبان فارسی از شکیب مصدق و به ایتالیایی از Konstantin Wecker خواهید شنید.

 

امشب آخرین شام من و توست

او بلاچاو….(خدا حافظ زیبا)

شاید از فردا از ما بماند تنها فقط یادهای ما

وقتی زندان و باتوم تیر است

پاسخ فریاد های ما

 

امشب به سر شدصبح دگر شد

او بلاچاو….(خدا حافظ زیبا)

میرویم بیرون در شهر پر خون

شاید دگر بر نگردیم

شاید نبینیم یک صبح دیگر

یک صبح و یک مرگ دیگر

 

در خیابان ها با فرا خوان ها

او بلاچاو….(خدا حافظ زیبا)

میزنیم فریاد تا شویم آزاد

از بند زور و استبداد

یک بار دیگر میگذریم از سر

در یک جنگ نابرابر

 

همه پشت به پشت

با دست های مشت 

او بلاچاو….(خدا حافظ زیبا)

ترسی نداریم کم نمیاریم

هستیم تا جان در تن داریم

ترسی نداریم کم نمیاریم

هستیم تا جان در تن داریم

 

اگر برگشتیم فردا از بیرون

او بلاچاو….(خدا حافظ زیبا)

چی بی هم تنها، یا با هم یکجا

دوباره با عشق با شادی

یکبار دیگر باز هم خیابان

باز هم فریاد آزادی

 

همصداییم یار و همراهیم

چاو بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو

پیروزی با ماست آزادی اینجاست

در مشت و در فریاد ما

فقط عدالت،نه به جهالت

نه به زور و نه به قدرت 

همه پشت به پشت

با دست های مشت 

چاو بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو

ترسی نداریم کم نمیاریم

هستیم تا جان در تن داریم

ترسی نداریم کم نمیاریم

هستیم تا جان در تن داریم

ترانه فارسی: شکیب مصدق